Ersta äldreomsorg

Så har dagverksamhet Villa Cederschiöld bidragit till viktigt filmprojekt

Erstas dagverksamhet Villa Cederschiöld har under några år varit delaktiga i film- och samtalsprojektet Ögonblick att minnas. Nu finns ett gediget film- och handledningsmaterial som kommer att kunna användas på äldreboenden och dagverksamheter över hela landet.

bild på handledningsmateialet till projektet Ögonblick att minnas som erstas dagverksamhet Villa cederschiöld varit delaktiga i.
En liten flicka med flätor och en rödrutig basker promenerar på en gata i något som ser ut som en småstad under 50-talet. Flickan stannar till vid ett skyltfönster. Här är fullt med leksaker; en snurrande modell av ett pariserhjul, en trumspelande apa, en ballerina som gör en piruett. Man kan se hur starkt hon önskar sig någon av dessa saker.

Det här är en scen ur en av cirka 25 filmer som tagits fram inom ramen av projektet Ögonblick att minnas som drivits av ideella organisationen Manatary Impact i samarbete med Ersta diakoni och Demensförbundet. Alla filmer är korta och med ett tydligt tema, men med långsam handling och få klipp. Åskådaren ska hinna uppfatta och ta in alla detaljer. Syftet är att filmerna med alla sina tidstypiska detaljer ska väcka minnen hos den som drabbats av en demenssjukdom.
- Man kan titta på filmerna tillsammans på ett äldreboende eller en dagverksamhet och sedan ha ett efterföljande samtal. Det är stärkande att få berätta om det man fortfarande minns.

Miljön stimulerar minnet

Det berättar Nathalie Alexandre som sedan många år arbetar på Erstas dagverksamhet Villa Cederschiöld på Södermalm i Stockholm. Här har man länge arbetat med validation som är en metod för att bekräfta känslor och reminiscens som är ett arbetssätt där man stimulerar och samtalar kring minnen hos personer med demenssjukdom.
- Genom att använda alla sina sinnen kan man väcka liv i slumrande minnen. Hela miljön på Villa Cederschiöld uppbyggd efter det. Det ska finnas möbler, saker, dofter, ljud och smaker man känner sig trygg med och som ger en positiv känsla här och nu, så som det gjorde i det tidigare friska livet.

Så när Nathalie Alexandre blev kontaktad av projektets filmteam för att höra om Villa Cederschiöld och deras daggäster ville vara med och bidra var hon och kollegorna direkt med på spåret. De såg att filmerna ytterligare kunde komplettera deras arbetssätt. Filmteamet kom till Villa Cederschiöld och hade flera samtal med daggästerna kring olika teman. Det var ämnen som påsk, en skidfärd och den första kyssen. Genom daggästerna fick de detaljkunskap om exempelvis frisyrer, vad man hade för typ av vantar på vintern, hur en yllemössa kändes mot pannan eller vad spelades för musik på dansbanan. Detta tog man med sig in i själva filmskapandet för att få det så äkta och detaljrikt som möjligt.

Kompletteras med handledningsmaterial

När man filmat kom teamet, som är professionella filmare, tillbaka för att visa resultatet och så hade man ett samtal kring vad som fungerade och vad som behövdes filmas eller klippas om. För att filmerna skulle bli ett användbart material på bred front för personal på  äldreboenden och dagverksamheter och även anhöriga togs det även fram ett gediget handledarmaterial. Här finns konkreta tips kring själva filmvisningen men också förslag på frågor att ställa för att hålla en livaktig diskussion efteråt. Materialet är så tillgängligt att även den som är helt ovan att arbeta med reminiscens ska våga testa.

Individen stärks

Erfarenheten från Villa Cederschiöld är att just samtalen efter en film är mycket givande.
- Någon kanske sa något spontant under filmen som man fångar upp, ”jag hörde att du hade sådana vantar, vem hade stickat dem?”. Och så är samtalet igång och minnena flödar. Det kan ibland komma fram helt ny kunskap om personerna man trodde man kände väl. Det är stärkande för individen att få vara den som kan berätta och att det tas emot och bekräftas. Genom minnen vill vi skapa trygghet och en positiv känsla, något vi ser sitter kvar lång tid efter ett samtal, säger Nathalie Alexandre.

bild på filmmaterialetHon har ”testkört” filmvisningar ute på Erstas äldreboenden och målet är att arbetsmaterialet ska spridas inom Erstas äldreomsorg. Genom projektets försorg har även över 400 filmpaket skickats ut till olika äldreboenden i landet.
- Jag hoppas att många testar att visa filmerna och håller en efterföljande diskussion så att fler med en demenssjukdom får upptäcka glädjen i att berätta om sina minnen.


Mer om Ögonblick att minnas

  • I dagsläget finns tre filmpaket med totalt cirka 25 filmer. Dessa kompletteras med ett tydligt handledarmaterial.
  • I paketen finns instruktioner, tips, bilder ur filmerna med stödfrågor på baksidan som kan utgöra en start för samtalet om man själv inte är så bekväm som samtalsledare. Det gör att filmerna kan användas även av personal eller anhöriga som inte är vana att arbeta på det här sättet.
  • Paketen är gratis, och går att beställa genom att mejla till: par@mantarayimpact.se eller använda materialet som finns på Mantary Impacts webbsida >>
  • Man kan med fördel använda detta även som anhörig. Eftersom man har många gemensamma minnen att lyfta kan samtalet vara lättare att styra.
  • "Ögonblick att minnas – film för levande samtal" genomförs med stöd av Arvsfonden och Längmanska Kulturfonden och är ett samarbete mellan Mantaray Impact, Demensförbundet och Ersta diakoni. Läs mer om Mantaray Impact och deras övriga projekt här >>

Lyssna: Intervju med Nathalie Alexandre i SR:s P1 Morgon 

Titta: Här kan du se mer kring hur en filmvisning på Erstas dagverksamhet Villa Cederschiöld kan gå till.

 

3 skäl att väcka och samtala kring minnen

  • Det stärker individen att få vara den som har något att berätta, och att andra lyssnar och bekräftar. Att bli påmind om det som skedde i det tidigare friska livet kan stärka individen och bidra till livskvaliteten i den nuvarande situationen.
  • Att prata utifrån minnen är ett sätt att skapa kontakt och kan ge kunskap om individen som annars inte hade kommit fram.
  • Samtalen kan hjälpa till att bygga förtroende och närma sig någon som genom sin sjukdom kan vara svår att nå fram till. Därför är det ett bra verktyg att även ha med sig även i sitt vardagliga arbete inom äldreomsorgen.

Foto ur filmen "Leksaksaffären": Malin Nicander
Foto ur filmen "Filmvisning på Ersta": Jokum Sommer