Så jobbar Ersta hospice med palliativ vård under Coronapandemin

Ersta hospice har vårdat covid-19-smittade patienter sedan i april, men de flesta har tagit sig igenom sjukdomen och blivit friskförklarade.

– Det är en minoritet av dem som vårdats med covid-19 hos oss som har avlidit i sjukdomen. En del har varit väldigt dåliga och krävt mycket vård, men de har repat sig. Några har knappt haft några symtom alls, berättar överläkare Katarina Hellberg.

Lindrar lidande, främjar livskvalitet

Socialstyrelsen definierar palliativ vård som ”hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt organiserat stöd till närstående.”

Under pandemin har det förekommit en del missförstånd kring palliativ vård, där det ibland nästan låter som om man bara avbryter medicinsk behandling, vilket såklart är fel. Kan du berätta ur ni jobbar?

– Symtomlindring är en av de fyra hörnstenarna i palliativ vård. Vi ger den medicinska behandling patienten behöver och vi fokuserar på att förebygga och behandla symtom. Målet är att tiden som är kvar ska vara så bra som möjligt för patienten. 

Katarina Hellberg palliativ vård.jpgErsta hospice bedriver specialiserad palliativ slutenvård. De flesta patienterna har en cancerdiagnos, men även patienter som är i livets slut av andra anledningar som till exempel hjärtsvikt, lungsjukdomar och neurologiska sjukdomar vårdas på avdelningen.

– Vårt hospice fick ett utökat geriatriskt uppdrag för att kunna stötta övrig vård under Coronapandemin. Detta gör att man kan ta emot patienter som bedömts vara i behov av sjukhusvård men inte av intensivvård. Patienterna kommer direkt från hemmet, via vårdcentralen, och från Säbo.

– Vi vårdar framför allt cancerpatienter som är här för vård i livets slut. De flesta av våra covidpatienter är just dessa: cancerpatienter i palliativt skede som dessutom fått en covidinfektion. Vi vårdar även geriatriska patienter med covid, och geriatriska patienter utan covid.

Hur har ni gjort för att inte smittan ska spridas inne på avdelningen?

– Genom det man kallar kohortvård – man avdelar en del av avdelningen som endast vårdar covidpatienter. Några sjuksköterskor och undersköterskor avdelas för att arbeta i kohorten under ett pass. De andra vårdar patienterna som inte är smittade. Vi har så klart också anpassat oss och vården utifrån sjukhusets och Folkhälsomyndighetens riktlinjer vad gäller till exempel skyddsutrustning, provtagning och friskförklaring av covidpatienter.

Kan du ge exempel på hur det dagliga arbetet har förändras?

– Det har förändrats fundamentalt i och med covid-19. Vi har normalt sett mycket gemensamma aktiviteter för patienterna, till exempel skapandeverkstad där patienterna kan måla och vara kreativa med varandra, anhöriga och personalen. Vi har regelbundna besök av sjukhusclownerna, en vårdhund och olika musiker som ger konserter på avdelningen. Nu har vi besöksförbud och kan bara tillåta anhöriga på avdelningen i undantagsfall. Patienterna måste också vistas mer på sina respektive rum, de gemensamma ytorna kan vi inte nyttja som vi brukar på grund av risken för smittspridning.

Har du hunnit fundera över hur det har påverkat dig personligen?

– Det är en konstig situation att så abrupt ställas inför en pandemi av en sjukdom som vi inte tidigare känt till. Vi lär oss hela tiden mer om symtom och lindring. En patient kanske knappt har några symtom alls, medan någon annan får allvarliga symtom och går bort ganska hastigt. Det är en annorlunda situation att inte veta vad som väntar – och hantera det.

– Det är inte lätt att samtala om livet och döden med visir och munskydd. Det blir också en annan typ av arbete eftersom vi inte har samma kontakt med de närstående som vi brukar.

Har anhöriga kunnat vara där under den sista tiden?

– Vi har gjort undantag från besöksförbudet i livets slut. I något fall har vi kunnat se att det här nog är de sista dagarna i vaket tillstånd för patienten, och då har vi också gjort undantag för de anhöriga. Närstående är en stor del av vården av den palliativa patienten. Normalt tillbringar de mycket tid här, de kommer förbi efter jobbet eller sover över. Så kan vi tyvärr inte göra nu. I stället pratar vi mycket i telefon med de anhöriga, eller har videosamtal med anhörig och patient.

Är det något annat som har slagit dig under den här tiden?

– Alla anställda har verkligen ställt upp. De har varit innovativa och lösningsorienterade för att våra patienter ska få en så bra tid som möjligt här hos oss. Vi har lånat undersköterskor och sjuksköterskor från Lilla Erstagården, kirurgen och medicin, från avdelningar och mottagningar. De har stöttat oss på ett fantastiskt sätt.