Ruha Cerrato, överläkare på Hjärtmottagningen och Karl Hansson, överläkare Röntgenkliniken.

Ersta sjukhus

Samarbete för hjärtpatienternas bästa

Genom nya samarbeten mellan röntgenkliniken och hjärtmottagningen skapas nya möjligheter på Ersta sjukhus.

I april 2021 skrevs radiologisk historia på Ersta sjukhus. Tack vare kunniga och engagerade medarbetare lyckades man genomföra EKG-styrda hjärtundersökningar med datortomograf, och senare under året undersöka kranskärlen med kontrastmedel. Tidigare har den typen av undersökningar varit förbehållet regionens större akutsjukhus, och att de nu kan utföras på Ersta sjukhus innebär att fler patienter kan utredas och behandlas förebyggande, vilket i sin tur minskar risk för att patienten drabbas av t ex hjärtinfarkter.

Avgörande för att detta historiska ögonblick kunde bli av är det goda samarbetet mellan Hjärtmottagningen och Röntgenavdelningen. Att jobba ihop har gett mersmak och planerna framåt är ambitiösa. Nästa steg, när IT-kapaciteten utökas och vissa mjukvarudelar kommit på plats, är att vässa diagnostiken vid klaff- och kammarbedömningar.

 – Tidigare har vi haft lite med varandra att göra, även om vi känner varandra väl som kollegor. Att vi nu jobbar tajtare ihop är win-win för alla, både våra patienter och för oss själva, säger Karl Hansson, överläkare på Röntgenavdelningen.

 – Det vi gör känns både roligt och viktigt och kommer ha stor betydelse för en patientgrupp som löper hög risk att insjukna i allvarlig hjärtsjukdom. Genom att lyckas fånga dem tidigt kan vi sätta in förebyggande medicinering, förhindra hjärtinfarkt och i längden hjärtsvikt, säger Ruha Cerrato, överläkare på Hjärtmottagningen.