Ersta nya sjukhus 2023

Ersta diakoni vill hjälpa fler. Nu bygger vi nya lokaler för Ersta sjukhus på Folkungagatan med inflyttning 2023.

Stockholm växer och behovet av specialiserad vård och vårdplatser ökar. För att kunna bedriva högkvalitativ vård, forskning och utbildning i framtiden bygger vi Ersta nya sjukhus. Det blir ett modernt sjukhus, skapat för långsiktig och hållbar hälso- och sjukvård. En attraktiv och tillgänglig miljö för både patienter, besökare och medarbetare.

Korta fakta 

 

Tidplan

  • 2019 – Rivning och sprängning

  • 2020 – Byggproduktion: stomme, tak och fasad

  • 2022 – Inredning och utrustning

  • 2023 – Inflyttning och första patienterna

Aktuell bygginformation

I vårt nyhetsbrev kan du ta del av aktuell information om bygget, t ex avspärrningar, tider för bullrande arbeten och annan viktig info för dig som arbetar och rör dig i området. Verksamheten i Ersta sjukhus pågår som vanligt under byggtiden.
Aktuell bygginformation >>