Forskning

Diabetes i balans

En randomiserad kontrollerad studie som pågått sedan 2017 med syfte att utvärdera om acceptance and committment therapy (ACT) kan förbättra glukoskontroll och psykologiska variabler hos vuxna personer med typ 1-diabetes och otillräcklig glukoskontroll.

Interventionsgruppen erhåller kursen "Diabetes i balans" och kontrollgruppen erhåller sedvanlig vård. Utvärdering pågår. Studien sker i samarbete mellan Ersta sjukhus, Ersta Sköndal Högskola och Sophiahemmets Högskola