Forskning

EPOS – European Polyp Surveillance Trial

EPoS är ett stort europeiskt projekt med syfte att studera adekvat uppföljning av patienter med polyper i tjocktarm.

Inga tydliga enhetliga rekommendationer finns över hur patienter som genomgått koloskopi där man avlägsnat polyper bör följas upp.

Därför genomförs EPoS som är en europeisk studie initierad i Norge. Studien kommer att omfatta 30 000 patienter i Europa som kommer följas under 10 år efter borttagning av polyper i tjocktarm.

Betydelsen av olika tidsintervaller för kontrollkoloskopi hos patienter med adenom och s k sågtandade polyper kommer analyseras. Målet är att bedöma om risken av tjocktarmscancer skiljer sig åt efter 10 års uppföljning.

Projektet görs i samarbete med bland annat Karolinska Institutet. Forskningshuvudman i Sverige är prof Hans-Olof Adami, Karolinska Institutet.