Forskning

Fiasp som måltidsinsulin

Effekten av byte från insulin Novorapid till insulin Fiasp vid måltid på glukoskontroll

I en multicenterstudie i Sverige undersöks effekten av byte från insulin Novorapid till insulin Fiasp vid måltid på glukoskontroll, mätt med kontinuerlig glukosmätnint Novorapid till Fiasp (måltidsinsulin) hos personer typ 1 diabetes.

Ansvariga

Dr Veronica Qvisth och diabetessjuksköterska Margareta Pihl är ansvariga.