Forskning

IBD framtid – En studie om orsakerna bakom uppkomsten av IBD

IBD framtid är ett forskningsprojekt som startats hösten 2020 på Ersta i samarbete med forskare på Karolinska Institutet.

Syftet med forskningsprojekt är att försöka förstå mekanismerna och orsakerna bakom uppkomsten av inflammatorisk tarmsjukdom samt bidra till utveckling av nya läkemedelsbehandlingar mot inflammatorisk tarmsjukdom eftersom de befintliga behandlingarna inte alltid har tillfredsställande effekt. I studien analyseras både tarmvävnad och blod. Studien beräknas pågå till 2025.