Forskning

PCOS vid typ 1 diabetes

Studie i samarbete med kvinnokliniken och diabeteskliniken på Karolinska Solna/Huddinge i syfte att kartlägga förekomst av polycystiskt ovariesyndrom vid typ 1 diabetes.

PCOS medför okänslighet för insulin och nedsatt fertilitet och tycks vanligare hos kvinnor med typ 1 diabetes. Hos de kvinnor som beskrivit symtom på PCOS i enkät erbjuds provtagning och undersökning hos gynekolog på NKS. Kvinnor med typ 1 jämförs med kvinnor utan diabetes i samma ålder.

Ansvarig på Ersta sjukhus: Dr Eva Toft