Forskning

Retromuskulärt nät för att förebygga bråck efter stominedläggning

Delstudie I

De flesta rektalcancerpatienter som opereras med anastomos får en avlastande loop-ileostomi. Dessa läggs sedan i de flesta fall ner efter 3 till 6 månader. Ett problem efter nedläggning av stomier är bråck i tidigare stomiöppning. Vi planerar att undersöka förekomsten av bråck hos patienter som opererats för rektalcancer med främre resektion på Södersjukhuset, Södertälje sjukhus och Ersta sjukhus 2010-2013.

Delstudie II

Patienter som ska lägga ner loop-ileostomi efter rektalcanceroperation kommer att lottas mellan retromuskulärt ultrapronät eller inget nät (standardbehandling). Utfallet kontrolleras i samband med återbesök efter 30 dagar, 1 år och 3 år efter operation.

Vetenskaplig frågeställning

Del I

  • Hur stor är frekvensen bråck efter stominedläggningar kliniskt och radiologiskt? 
  • Hur korrelerar dessa fynd till patienters symptom?

Del II

  • Skyddar retromuskulärt nät vid stominedläggningen mot bråckutveckling?
  • Hur påverkas patientens operationstid, vårdtid, smärta och risk för komplikationer?

Projektledare

Jonas Nygren i samarbete med Karolina Eklöv, Södersjukhuset