Forskning

SIC-IBD – Studie av biomarkörer hos nyinsjuknade patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar

Målsättningen med studien är att studera patienter som är nyinsjuknade i inflammatoriska tarmsjukdomar (ulcerös kolit och Crohns sjukdom), innan man startar behandling.

Vid start samlas avförings-, blod-, och vävnadsprover in liksom en utförlig sjukdomshistoria. Därefter följs patienterna under upp till 5 år.

Genom denna studie vill man kunna definiera olika biomarkörer och hur dessa skulle kunna användas för att bättre individanpassa behandlingen vid inflammatorisk tarmsjukdom.

SIC-IBD är en nationell studie under ledning av professor Jonas Halfvarson, Örebro Universitetssjukhus i samarbete med SOIBD (Swedish Organization for the study of Inflammatory Bowel Disease).