Forskning

Stepstone diabetes

I en randomiserad kontrollerad multicenter studie vid barndiabetesmottagningarna på Karolinska universitetssjukhuset, Astrid Lindgrens barnsjukhus (Huddinge och Solna) utvärderas ett strukturerat överföringsprogram för ungdomar med typ 1 diabetes.

Studien ska undersöka effekt på egenvårdsförmåga, delaktighet och ansvar samt effekt på hälsostatus, glukoskontroll. En överföringskoordinator på barnklinik ansvarar för planering av överföring till den aktuella vuxendiabetesmottagningen. Överföringsprogrammet för ungdomar som haft sin vård på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset, där man flyttar vården till vuxenklinik först vid 20 års ålder, kommer att utvärderas separat. Ett urval av patienter och deras vårdnadshavare kommer att tillfrågas om att delta i en intervjuundersökning för att beskriva upplevelserna från vården på den typen av ungdomsklinik.

Ansvariga

Ansvariga på Ersta är Dr Eva Toft och diabetessjuksköterska Marie Lindström