Forskning

Virtuell Diabetesmottagning

I samarbete med Uppsala Universitet och Högskolan Dalarna erbjuds i en randomiserad studie personer med typ 1 diabetes i åldern 18-25 att använda appen Vista Dialog för videobesök och chat.

Effekt på glukoskontroll (HbA1c), livskvalitet och behandlingstillfredsställelse utvärderas och jämförs med kontrollgrupp som ej använt appen.

Ansvariga

Diabetessjuksköterska Johan Fischier och Dr Eva Toft är ansvariga för studien.