Om Ersta

Ersta sjukhus ledningsgrupp

Sara Lindholm Larsson, sjukhuschef
sara.lindholm.larsson@erstadiakoni.se

Helena Löf, utvecklingschef
helena.lof@erstadiakoni.se

Kerstin Berglind, chefläkare
kerstin.berglind@erstadiakoni.se

Staffan Hederoth, verksamhetschef Kirurgi och anestesi
staffan.hederoth@erstadiakoni.se

Adam Carstens, verksamhetschef Medicin
adam.carstens@erstadiakoni.se

Karin Vretman, verksamhetschef Hospice och ASIH
karin.vretman@erstadiakoni.se

Lott Bergstrand, tf verksamhetschef Röntgen
lott.bergstrand@erstadiakoni.se

Amelie Kleman, tf verksamhetschef Aktiv fysioterapi
amelie.kleman@erstadiakoni.se