Om Ersta

Ersta socialt arbete ledningsgrupp

Ann-Sofi Wetterstrand, socialchef
ann-sofi.wetterstrand@erstadiakoni.se

Petra Andersson, affärsutvecklare
petra.andersson@erstadiakoni.se

Görel Collén Bergcrantz, controller
gorel.collen.bergkrantz@erstadiakoni.se

Camilla Andersson, utvecklingschef
camilla.andersson2@erstadiakoni.se

Pernilla Sturve, HR-chef
pernilla.sturve@erstadiakoni.se

Emma Swanström, områdeschef äldreboende och dagverksamhet
emma.swanstrom@erstadiakoni.se

Agnieszka Valdner, områdeschef hemtjänst Nord
agnieszka.valdner@erstadiakoni.se

Katrin Rova, områdeschef hemtjänst Syd
katrin.rova@erstadiakoni.se

Mathias Laurentz, områdeschef LSS
mathias.laurentz@erstadiakoni.se

Bo Blåvarg, verksamhetschef Vändpunkten och Hopp
bo.blavarg@erstadiakoni.se

Lars Blomlid, verksamhetschef Erstas skyddade boenden
lars.blomlid@erstadiakoni.se