Kvalitetspolicy

Ersta diakoni bedriver sjukvård, socialt arbete, fastighet och kyrklig verksamhet. Vi erbjuder insatser som kännetecknas av professionalism, tillit och hopp.

Våra verksamheter säkerställer kvalitet och patientsäkerhet samt uppnår goda resultat genom att förebygga risker och arbeta med ständiga förbättringar. De som möter oss ska känna förtroende för våra tjänster, oavsett om de är patienter, anhöriga, kollegor, konferensgäster, boende, eller leverantörer.

Detta uppnås genom att:

  • vi agerar utifrån vår värdegrund att ”Se hela människan”
  • vi följer myndighetskrav, lagar och författningar
  • vi förstår våra kunders behov, krav och förväntningar
  • våra medarbetare har rätt kunskap utifrån verksamheters behov
  • vi förebygger och minskar vår påverkan på miljön genom att hushålla med material och resurser
  • vi följer upp och förbättrar samt redovisar resultatet av vårt arbete