Medlem i Ersta diakonissällskap

Som varje ideell förening hämtar Ersta diakoni styrka och inspiration från sina medlemmar. Det är redan många som valt att engagera sig i vår sak – och det finns plats för fler.

Som medlem i Ersta diakonisällskap bidrar du aktivt till att stödja Ersta diakoni, både i ord och handling. Om du vill bli medlem var vänlig fyll i formuläret nedan så skickar vi ett välkomstbrev med information om medlemskapet och våra verksamheter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med lagstiftningen i GDPR.

 

Här kommer formulär

 

Nya medlemsavgifter

Vid årsmötet 2020 beslutades om medlemsavgifter och medlemskategorier (se §15 i protokoll) att sänka medlemsavgiften i Ersta diakonisällskap till 250kr/år samt att slå samman medlemskategorierna ordinarie medlemskap, familjemedlemskap och ungdomsmedlemskap till en kategori som heter ”Medlem Ersta diakonisällskap”. De medlemskategorier som finns i Ersta diakonisällskap är numera följande:

 

- Medlem Ersta diakonisällskap 250kr/år

 

- Yrkesverksam diakon 250kr/år.

 

- Pensionerad diakon 200kr/år.

 

Medlemskap i Ersta diakonkår innebär automatiskt medlemskap i Ersta diakonisällskap.

Om du vill bli medlem i Ersta diakonkår anmäler du dig här>>

 

 

Mer om oss

Vår värdegrund

Vår värdegrund genomsyrar allt vi gör på Ersta. Vi vill värna om det som är kärnan i varje människoliv, att se varje människas kapacitet, önskemål, känsloliv och själ.

Med en lång historia och stark värdegrund

Ersta diakonis historia börjar 1851 då vi byggde vårt första sjukhus och startade Sveriges första sjuksköterskeskola.

Vår organisation

Ersta diakoni är idag Sveriges största aktör inom idéburen vård och omsorg. Vi bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning.

Kontakta oss

Besöksadress: Erstagatan 1
Postadress: 
Box 4619,
116 91 Stockholm

Telefon: 08-714 61 00
E-post: info@erstadiakoni.se

- Observera att e-postadressen inte är avsedd för patientärenden eller personuppgifter.

- Du kan inte boka eller avboka tider för besök på Ersta sjukhus. För att hantera dina patientärenden, gå till 1177 Vårdguiden. För mer information om Ersta sjukhus olika kliniker, besök sjukhusets hemsida.

- För att komma i kontakt med våra övriga verksamheter, besök deras respektive hemsidor, exv Ersta hemtjänst eller Erstas äldreboenden.