Frågor och svar om Ersta diakonis insamlingsarbete

Ersta diakoni hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR. Om du ger en gåva till Ersta diakoni eller på annat sätt stödjer oss, till exempel genom att prenumerera på våra utskick, så kommer Ersta diakoni behandla dina personuppgifter för att kunna ge dig fortlöpande information om vårt arbete och våra insamlingar.

Du kan närsomhelst kontakta oss för att tacka nej till telefonsamtal, SMS, e-postutskick och brev eller helt bli borttagen ut vårt register.

Som privatperson kan du få skattereduktionen på gåvor till ideella organisationer. Det innebär att du som är givare kan få tillbaka 25 procent, eller upp till 1500 kronor, av ditt totala gåvobelopp per år.

Ersta Vändpunkten, Ersta Hopp, Ersta Horisont, Ersta Möjlighet, Lilla Erstagården, Ersta Hospice, Ersta Fristad, Ersta dagverksamhet, Erstagruppen/Café Minnesvärt, Ersta äldreboenden och Ersta Hjälpfond (allmän gåva, där det bäst behövs) är godkända av Skatteverket som gåvomottagare vid skattereduktion. Verksamheterna blev godkända den 17 september 2019.

För att få skattereduktion måste du ha fyllt 18 år senast vid beskattningsårets utgång och vara skattskyldig fullt ut i Sverige. Den enskilda gåvan måste vara på minst 200 kronor och det totala gåvobeloppet minst 2 000 kronor på ett år till Ersta diakonis verksamheter ovan eller andra organisationer som godkänts av Skatteverket. Högsta beloppet som ger skattereduktion är 6 000 skänkta kronor.

Ersta diakoni skickar in kontrolluppgift till Skatteverket. För att kunna göra det behöver vi ditt namn och den adress eller personnummer på den som har skänkt gåvan. Kontrolluppgiften kommer att stå förtryckt i din inkomstdeklaration. Du begär skattereduktion i inkomstdeklarationen för taxeringsåret året efter att du har skänkt gåvan.

För mer information se Skatteverkets hemsida >>>

Vi granskas och kontrolleras regelbundet av Svensk Insamlingskontroll. Det innebär en trygghet för dig som givare att pengarna används på rätt sätt och att minst 75 procent av insamlade medel går direkt till ändamålet. Vår insamlings- och administrationskostnad är idag på 15 procent, vilket innebär att 85 procent går till ändamålet.

Ersta diakoni förbehåller sig rätten att tacka nej till en gåva och gör alltid en individuell bedömning i de fall gåvan är förknippad med villkor eller givaren kan förknippas med åsiktsyttring, organisation eller verksamhet som inte är förenlig med vår värdegrund.

Vi har tre 90-konton. Plusgiro 90 00 54-8, bankgiro 900-0548 och plusgiro OCR 90 01 87-6 som endast är för inbetalningar via förtryckta inbetalningskort.