Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Välkommen till Ersta hemtjänst Farsta

Ersta hemtjänst finns för dig som behöver stöd, omsorg eller service men som ändå vill bo kvar hemma och fortsätta ditt liv som vanligt. 

Vi erbjuder hemtjänst för dig med biståndsbeslut och som bor i centrala Farsta och Farsta strand. Välkommen att besöka oss - vi bjuder in till öppet hus, läs mer här.

Så arbetar vi

Hemtjänsten präglas av kontinuitet, trygghet och delaktighet. Vi arbetar med små personalgrupper för att du ska få träffa samma personer och du har alltid en kontaktman.

När du väljer hemtjänst från oss börjar vi alltid med att sätt upp en genomförandeplan där vi planerar din vård och omsorg tillsammans med dig och utifrån ditt biståndsbeslut. Planen innehåller allt från exempelvis tider för besök till specifika önskemål.

Här finns vi

Vi erbjuder hemtjänst i Farsta och Farsta strand. 

Vi har egen natt- och larmpatrull

Vi har egen natt- och larmpatrull vilket innebär att du kan känna dig trygg med att det är våra medarbetare som besvarar dina larm dygnet runt samt besöker dig som har nattinsatser.

Så går det till att få hemtjänst

Stockholm stad har ett kundvalssystem som innebär att du väljer vilket hemtjänstföretag som utför din hemtjänst. För att få hemtjänst krävs ett biståndsbeslut från din stadsdelsförvaltning. En handläggare utreder tillsammans med dig vad du behöver hjälp med, därefter har du möjlighet att välja vem som ska utföra tjänsterna hemma hos dig. Oavsett vilken utförare du väljer betalar du samma avgift till stadsdelen, vi kan alltså inte konkurrera om priset – bara om kvaliteten på omsorgen.

Om du har frågor kring biståndsbeslut, kontakta Äldre direkt 08-80 65 65.   

Vi lyssnar på dig

Vi genomför regelbundet kvalitetsmätningar i syfte att mäta hur nöjd du som hemtjänsttagare är med oss och våra tjänster. Dessutom genomför Socialstyrelsen varje år en brukarundersökning där de frågar äldre vad de tycker om sin äldreomsorg.

Ersta hemtjänst får generellt höga betyg, bland annat i hur vår personal bemöter dig som kund och i hur de utför sina arbetsuppgifter. Många uppger också att de har ett högt förtroende för vår personal och att de upplever att vi tar hänsyn till deras åsikter och önskemål. 
Hör gärna av dig - vi tar tacksamt emot dina synpunkter per telefon eller skriftligen. Vi ser dina synpunkter som hjälp till att förbättra och utveckla våra tjänster.

Vi dokumenterar för din trygghet

För att hjälpa dig på bästa sätt dokumenterar vi, i enlighet med Socialtjänstlagen, allt vi gör för våra kunder. Dokumentationen säkerställer att du får den hjälp som kommunens biståndsbedömare har beviljat dig. Den hjälper även oss att agera rätt om något skulle hända dig. Dokumentationen samlar vi i din personakt. Du kan alltid ta del av din personakt om du vill veta vad som har dokumenterats.


Vår värdegrund är stark

Ersta hemtjänst drivs av Ersta diakoni som ligger på Södermalm i Stockholm. Ersta diakoni är Sveriges största idéburna aktör inom vård och omsorg. Vi har bedrivit vård och omsorg sedan 1851, alltid med människan i centrum. Allt överskott går tillbaka till verksamheten och på så sätt skiljer vi oss från många andra vårdgivande företag.

Idag erbjuder vi hemtjänst på ett tiotal platser, främst i Stockholmsområdet, men även i Gävle och Sundsvall. Vi möter människor med respekt, omtanke och med bevarad delaktighet och värdighet.

Det här är våra värdeord:

Professionalism - med engagemang och ansvar står vi i ständig utveckling och lärande för att på bästa sätt möta utsatta människors behov.

Tillit - vi möter människor med respekt, omtanke och med bevarad delaktighet och värdighet. Så bygger vi tillit i vardagen.

Hopp - vi vill inspirera till hopp och bidra till hälsa och välbefinnande för varje patient och kund genom att ge bästa möjliga vård grundad på forskning och utveckling. Hopp skapar öppenhet för framtiden.

Varmt välkommen till Ersta hemtjänst – vi ser människan.

Kontakta oss gärna:
Tf verksamhetschef Katrin Rova

Telefon: 08-714 60 55
Mail: katrin.rova@erstadiakoni.se

Vi finns i samma lokaler som Ersta Lydiahemmet - läs mer om Lydiahemmet här

Skriv ut