Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Information från Ersta hemtjänst i Tyresö

Vi kommer under våren 2020 att avveckla vår hemtjänst i Tyresö kommun. Våra kunder har fått meddelande om detta och kommer i god tid att kunna få hjälp av sin biståndshandläggare att hitta en ny hemtjänstutförare. Vi inom Ersta hemtjänst vill varmt tacka våra kunder för den här tiden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Så arbetar vi

Hos oss får du en egen kontaktperson som ansvarar för det mesta som rör dig och som ser till att din hemtjänst anpassas efter dina behov och önskemål. Det är viktigt att du är trygg med din hemtjänst. Därför strävar vi efter att ha små personalgrupper, och våra duktiga medarbetare har bred kompetens och omfattande erfarenhet av äldreomsorg. De är utbildade för att kunna ge dig den hjälp du behöver.

Utifrån ditt biståndsbeslut planerar vi tillsammans din omsorg och lägger upp en individuell plan för hur din hjälp ska utföras. Upplevelsen av kontinuitet, närhet och trygghet är viktigt och vi försöker i möjligaste mån begränsa antalet personer som deltar i omvårdnaden av dig.

Våra medarbetare är Silvia-certifierade

En förutsättning för att du ska känna dig nöjd är engagerad och kompetent personal, därför väljer vi våra medarbetare med stor omsorg. Våra medarbetare har bred kompetens med omfattande erfarenhet av äldreomsorg. Åtta medarbetare från Ersta hemtjänst har mottagit Silviahemmets certifikat för kunskap om god demensvård. Certifikatet innebär att våra medarbetare är utbildade i demensvård utifrån Silviahemmets vårdfilosofi och det präglar vårt arbetssätt. Vi strävar alltid efter att nå högsta möjliga livskvalitet för demenssjuka, oavsett sjukdomsgrad.
Vi satsar på kontinuerlig vidareutbildning och tar fram kompetensutvecklingsplaner för varje enskild medarbetare. Alla medarbetare har tystnadsplikt enligt sekretesslagen, detta gäller även efter att de lämnat sin anställning.

Våra medarbetare är Silvia-certifierade

 

Så går det till att få hemtjänst

Tyresö kommun har ett kundvalssystem som innebär att du väljer vilken vårdentreprenör som utför din hemtjänst. För att få hemtjänst krävs ett biståndsbeslut från Tyresö kommun.Du når Tyresö kommun på telefonnummer 08-578 291 00.
En handläggare utreder tillsammans med dig vad du behöver hjälp med, därefter har du möjlighet att välja vem som ska utföra tjänsterna hemma hos dig.
Oavsett vilken utförare du väljer betalar du samma avgift till kommunen, vi kan alltså inte konkurrera om priset – bara om kvaliteten på omsorgen. 

Så här går det till att få hemtjänst

Vi lyssnar på dig

Vi kommer regelbundet genomföra kvalitetsmätningar i syfte att mäta hur nöjd du som hemtjänsttagare är med oss och våra tjänster. Dessutom genomför Socialstyrelsen varje år en brukarundersökning där de frågar äldre vad de tycker om sin äldreomsorg. Ersta hemtjänst får generellt höga betyg, bland annat i hur vår personal bemöter dig som kund och i hur de utför sina arbetsuppgifter. Många uppger också att de har ett högt förtroende för vår personal och att de upplever att vi tar hänsyn till deras åsikter och önskemål. 

Tilläggstjänster för våra kunder

Vill du som är kund hos oss ha mer hjälp än vad ditt biståndsbeslut beviljar? Då erbjuder vi hushållsnära tjänster med rut-avdrag. Allt från städning till ledsagning och pyntning inför storhelger. Du betalar bara halva arbetskostnaden inklusive moms när du köper hushållsnära tjänster – en skattereduktion för husarbeten gäller för inköp på upp till 50 000 kr per person och år.

Vår värdegrund är stark

Ersta hemtjänst drivs av Ersta diakoni som ligger på Södermalm i Stockholm. Ersta diakoni är Sveriges största idéburna aktör inom vård och omsorg. Vi har bedrivit vård och omsorg sedan 1851, alltid med människan i centrum. Allt överskott går tillbaka till verksamheten och på så sätt skiljer vi oss från många andra vårdgivande företag.
Idag erbjuder vi hemtjänst på ett tiotal platser, främst i Stockholmsområdet, men även i Gävle och Sundsvall. 
Vi möter människor med respekt, omtanke och med bevarad delaktighet och värdighet. Det här är våra värdeord:

Professionalism - med engagemang och ansvar står vi i ständig utveckling och lärande för att på bästa sätt möta utsatta människors behov.
Tillit - vi möter människor med respekt, omtanke och med bevarad delaktighet och värdighet. Så bygger vi tillit i vardagen.
Hopp - vi vill inspirera till hopp och bidra till hälsa och välbefinnande för varje patient och kund genom att ge bästa möjliga vård grundad på forskning och utveckling. Hopp skapar öppenhet för framtiden.


Kontakta oss

Tf verksamhetschef
Katrin Rova
Telefon 08-714 60 33
@tyresohemtjanst

Skriv ut