Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Monicas utbrändhet var demenssjukdomen Lewy body

Carina Parmenfält, Monica och Christine Tell

Monica Lütjohanns demenssjukdom började visa sig redan när hon var 57 år. Då arbetade hon inom socialpsykiatrin och var ofta ute och föreläste. Det var vid ett sådant tillfälle som hon första gången märkte att något inte stämde.

- Orden fastnade, säger hon. Jag som var van att stå inför en publik och prata kunde plötsligt inte fortsätta. 

Händelsen ledde till att hon blev sjukskriven för utbrändhet i flera år. Läkarna trodde att det var hennes aktiva liv och höga arbetsbelastning som hade gjort henne sjuk. När hon inte blev bättre trots sjukskrivning och vila gjordes fler utredningar. Till slut fick hon diagnosen Lewy body för fem år sedan, tio år efter de första symptomen. Lewy body liknar både Alzheimers och Parkinsons sjukdom och hos Monica märks den bland annat genom att hon har svårt med avståndsbedömning och motorik och till exempel med att läsa och förstå instruktioner som recept. Idag får Monica bromsmedicin.

- Men den hade jag behövt redan för tio år sedan, säger hon. När Monica fick sin diagnos letade hon efter samtalsgrupper liknande de som finns inom psykiatrin, en värld som hon var van vid från sitt yrkesliv, men hittade inga. Vid ett tillfälle var hon och lyssnade på en präst från Ersta diakoni. Han berättade att det fanns samtalsgrupper på Ersta, dit Monica anmälde sig. När grupptillfällena var slut ville alla deltagarna fortsätta och i det sammanhanget startade Erstagruppen. Den har blivit en stor del av hennes liv. 

- Jag vet inte vad jag skulle göra utan Erstagruppen, säger hon. Det är min livlina. Här finns vänner som jag kan prata med om allt. Det är en plats där jag aldrig behöver känna mig dum eller vara rädd att säga fel. Vi är som en stor familj och kan både skratta och gråta tillsammans. Utan gruppen skulle jag vara hemma ensam – och deppa ihop helt.
Många som får en demensdiagnos blir ensamma i vardagen. Oro för sjukdomen, en rädsla för sociala sammanhang och att vänner och anhöriga kan ha svårt att hantera den nya situationen gör att den drabbade kan bli isolerad. Ensamheten innebär i sin tur att man kan bli sämre i sin sjukdom. Därför finns den öppna verksamheten Erstagruppen. Hit kan man komma utan föranmälan och det kostar ingenting att delta.

Om Erstagruppen

Erstagruppen är öppen för dig som inte har behov av biståndsbedömda insatser och som oavsett ålder vill träffa andra som befinner sig i en liknande livssituation. Måndagar och onsdagar träffas vi över en fika eller lunch. Ibland gör vi utflykter till något museum eller åker på en resa tillsammans. 

Vi samtalar och byter erfarenheter .Det finns också möjlighet att baka, spela spel med mera. Då kan även anhöriga i viss mån delta och få information. Träffarna utformas efter dina och övriga besökares behov och intressen. Vi avslutar varje träff med sittande Qigong gymnastik.

När och var ses vi?

Måndagar och onsdagar drop-in klockan 10.00-15.00, Erstagatan 1D, vid Ersta kyrka.

För mer information och/eller föranmälan: Skicka e-post till alzheimer@erstadiakoni.se eller ring 08-714 64 05 så hör verksamhetsansvarig Carina Parmenfälth av sig.

På bilden: Carina Parmenfäldt som arbetar på Erstagruppen, Monica Lütjohanns och Christine Tell, chef Ersta äldreomsorg.

| Fler

Kontakt

Café Minnesvärt och Erstagruppen
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ öppna verksamheter