Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Välkommen till Ersta Mariahemmet

innergården Mariahemmet

Till anrika Mariahemmet välkomnar vi dig med somatiska sjukdomar eller dig med demenssjukdom. Vi har totalt 83 lägenheter och låter naturen och årstiderna fungera som en lugn inramning och en bas för våra aktiviteter.

Mariahemmet ligger i Enskededalen, cirka 6 km från city. Området är vackert och har nära till grönområden. I nära anslutning till Mariahemmet finns ett litet centrum med matbutik, grill, bibliotek, simhall, apotek, frisör och torghandel under säsong.

Delaktighet och inflytande

På Mariahemmet får du tillgång till en trygg miljö med kunniga medarbetare som är tillgängliga dygnet runt. Alla behov är lika viktiga, samtal om livsfrågor, fysiska åkommor eller vardagsbestyr. Vi tror på det personliga och individuella och skapar tillsammans med dig som boende förutsättningar för dagen och dess innehåll. Vi arbetar för att du ska känna dig delaktig och ha inflytande på ett sätt som passar just dig. Anhörigas delaktighet är också en självklarhet. Och för oss är det viktigt att du får en stark hemskänsla.  

Våra medarbetare

Vi på Mariahemmet tycker att det är av stor betydelse att ta till vara på den enskilde människans erfarenheter, livshistoria och livsstil. Som stöd till våra boenden finns undersköterskor, kulturassistent, sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast och diakon. Vi har läkare från Legevisitten sjukvård, som kommer på planerade besök en gång i veckan och finns tillgängliga dygnet runt om något mer akut skulle inträffa. 

Arbetet på Mariahemmet leds av tf verksamhetschef Ulrika Blumfelds.

Intresserad av ett boende på Mariahemmet

Mariahemmet drivs av Ersta diakoni och är ett särskilt boende för personer med omfattande vårdbehov dygnet runt. För att kunna flytta till Mariahemmet behöver du ett så kallat biståndsbeslut om särskilt boende. Det är kommunens biståndshandläggare som tar emot ansökan, utreder behov och fattar beslut. Du som redan har ett biståndsbeslut kan sedan i de flesta fall välja vem som ska utföra tjänsten. Vi har avtal med Botkyrka, Tyresö, Sundbyberg och Stockholm stad. 

Du kan kontakta Äldre Direkt som hjälper dig att komma i kontakt med en biståndshandläggare i den stadsdel där du bor. Kontaktuppgifter: 08-80 65 65 eller e-post: aldredirekt.service@stockholm.se 

Du kan även ansöka via Stockholm stads webbplats under: Ansök om äldreomsorg. 

Vill du veta mer eller boka ett besök på Mariahemmet går det bra att kontakta oss så bokar vi in en tid för en personlig visning. 

| Fler

Kontakt

Ersta äldreomsorg
Ersta Mariahemmet
Åstorpsringen 26
121 31 Enskededalen

Tf verksamhetschef
Ulrika Blumfelds
Telefon: 08-714 64 03

Tf enhetschef Lajde Blakaj
Telefon: 0704-81 74 62

Tf enhetschef
Ann-Cristine Norevik
Telefon: 08-714 65 08

Telefon:
08 714 61 00 

E-post:
@ Mariahemmet