Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Människorna

Fröken Marie Cederschiöld, diakonissanstaltens föreståndarinna 1851-1862

Marie Cederschiöld blev 1851 den första föreståndarinnan för den Svenska diakonissanstalten. Läs mer om henne och andra pionjärer inom diakonin.
| Fler

Kontakt

Ersta museum
Erstagatan 1M 
116 28 Stockholm 

@diakonimuseum

Öppettider
Tisdag, onsdag och torsdag 11.30-13.30 samt sista söndagen i månaden 12.00-14.00