Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Erstaklippans utveckling år 1900-2013

Samlad karta över Erstaklippan

Mycket har hänt på Erstaklippan sen Ersta diakoni flyttade hit på 1860-talet. Byggnader har både rivits, byggts upp och byggts om.

På kartan ovan ser du utvecklingen av området, grönmarkerade byggnader stod på klippan år 1900, orangemarkerade hade kommit till år 1970 och blåmarkerade år 2013.

Om du vill se respektive karta med förklaringar till vad de olika byggnaderna användes till klickar du på respektive årtal i vänstermenyn.

| Fler

Kontakt

Ersta museum
Erstagatan 1M 
116 28 Stockholm 

@diakonimuseum

Öppettider
Tisdag, onsdag och torsdag 11.30-13.30 samt sista söndagen i månaden 12.00-14.00