Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Vård och omsorg

Diakonissan Ruth Sjöberg på sjukbesök.

På Erstas sjukhus har tusentals patienter vårdats under årens lopp. Inom Erstas verksamhet har man även tagit hand om vitt skilda grupper som missbrukare, barn i trasiga familjer och "fallna kvinnor".
| Fler

Kontakt

Ersta museum
Erstagatan 1M 
116 28 Stockholm 

@diakonimuseum

Öppettider
Tisdag, onsdag och torsdag 11.30-13.30 samt sista söndagen i månaden 12.00-14.00