Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Diakonissornas arbete i början av 1900-talet

 

De flesta diakonissor fick i början av 1900-talet sina tjänster i församlings- och fattigvård. 1918 var 120 diakonissor sysselsatta där. Vid samma tid arbetade 86 systrar inom sjukvården, 24 respektive 25 arbetade med barnavård eller på olika vårdanstalter. En diakonissa var samtidigt sysselsatt på en blindskola.

Församlingsdiakonissan kommer på besök.
Församlingsdiakonissan kommer på besök.

Skillnader mellan stad och landsbygd

Arbetsuppgifterna skilde sig åt beroende på om diakonissorna arbetade i Stockholm eller på landsorten. På mindre orter kunde arbetet vara mångsidigt, då de oftast var ensamma i sina församlingar och därför fick ta itu med allt hjälparbete som förekom. Arbetsuppgifterna blev för den enskilda systern mer begränsade i Stockholm eftersom de ofta kunde delas upp på flera, och där fick diakonissorna också ta fler egna initiativ samtidigt som det fanns större resurser.

I Stockholm arbetade någon eller några av systrarna enbart med fattigvård i församlingens fattigaste hem, andra var sysselsatta i den kommunala fattigvården eller i församlingsarbetet.  Systrarna anställdes av olika arbetsgivare, vilket kunde leda till att de avlöste varandra hos olika nödställda familjer. En familj kunde till exempel få hjälp av diakonissan under svåra tider, och när någon i familjen blev sjuk kom en sjukvårdssyster dit för att hjälpa till.

Diakonissan Ruth Sjöberg på sjukbesök.
Diakonissan Ruth Sjöberg på sjukbesök.

Mottagningstid på morgonen

I tidningen Nytt och gammalt från det sociala arbetet 1918 stod att diakonissorna hade mottagningstid under en timme varje morgon: ”Då finna vi hos henne till exempel hustrun, vars man dricker upp hela förtjänsten och lämnar familjen i djupaste armod; änkan, som nyss mist sin man i lungsot och inte vet, hur hon skall hålla uppe sin skara klena, undernärda barn; den gamla lilla gumman, som kanske kan bli hjälpt med blott ett tillfälligt understöd då och då, eller hon, för vilken ålderdomshemmet nu synes som enda räddningen. Alla ha de i syster en vän, som tåligt lyssnar, vilket bara det kan vara en stor lindring.” Efter mottagningen var diakonissorna i farten i princip hela dagen.

Diakonissan Elisabeth Holmqvist förestod elevavdelningen 1907-1921. Vid skrivbordet i elevföreståndarinnans rum 3 trappor upp i Stora Diakonisshuset.
Diakonissan Elisabeth Holmqvist förestod elevavdelningen 1907-1921. Vid skrivbordet i elevföreståndarinnans rum 3 trappor upp i Stora Diakonisshuset.

Administrativt arbete

Diakonissarbetet innehöll även en rad administrativa sysslor. Brev skulle skrivas och systrarna fick även ägna sig åt räkenskaps- och registerföring samt redovisningar.  Under året tog olika uppgifter större rum i församlingsarbetet. På försommaren ordnade diakonissorna så att barn skulle få komma till kolonier och äldre till vilo- och konvalescenthem. På hösten och vintern var det en viktig arbetsuppgift att se till att familjer hade tillgång till ved och belysning i sina hem.

Syster Elsa Könsberg, Oscars församling i Stockholm med söndagsskolebarn utanför kyrkporten.
Syster Elsa Könsberg, Oscars församling i Stockholm med söndagsskolebarn utanför kyrkporten.
| Fler

Kontakt

Ersta museum
Erstagatan 1M 
116 28 Stockholm 

@diakonimuseum

Öppettider
Tisdag, onsdag och torsdag 11.30-13.30 samt sista söndagen i månaden 12.00-14.00