Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Krigsförberedelser på sjukhuset

 

I slutet av augusti 1913 erbjöd diakonissanstaltens styrelse Kungliga Arméförvaltningen att de, om ett krig skulle bryta ut i Sverige, skulle få disponera hundra sängplatser på sjukhuset samt möbler, sängkläder, instrument och röntgenapparat med mera.

Arméförvaltningen skulle även få disponera sjukhusets två läkare samt sjuksköterskor och övrig personal mot att de betalade självkostnadspris för förbrukningsartiklar inom krigssjukvården. Arméförvaltningen skulle också betala för värme, belysning och tvätt.

Nya sjukhuset. Korridor. Husmor diakonissan Elisabeth Holmqvist vid skrivbordet.
Nya sjukhuset. Husmor diakonissan Elisabeth Holmqvist vid skrivbordet.

Genom centralrådet på Röda Korset blev anstalten lovad att vid behov få använda och komplettera de egna förråden med sängar, sängkläder och annat. Styrelsen för diakonissanstalten reserverade sig för möjligheten att det under vissa situationer under krigstider skulle kunna bli svårt att skaffa vissa nödvändiga saker. 

Snabb omställning till militärsjukhus

Under följande vinter arbetade man med en plan för att på kortaste möjliga tid kunna ställa om verksamheten till att bli ett extra militärsjukhus.

Ambulans framför huvudentrén på Nya sjukhuset.
Ambulans framför huvudentrén på nya sjukhuset.


Diakonissanstalten hade även utbildat ett antal frivilliga sjuksköterskebiträden. De som hade gått utbildningen förband sig att inte utge sig för att vara sjuksköterskor och att inte utöva sjukvård mot betalning under fredstid.

Sedan flera år hade diakonissanstalten anmält 20 sköterskor som skulle stå till Drottning Sophias förfogande om det blev krig.  Nu anmälde sig ytterligare 7 sköterskor, 7 undersköterskor och 18 elever som frivilliga om kriget skulle komma.

Nya sjukhuset. Interiör från Apoteket.
Nya sjukhuset. Interiör från Apoteket.

Frivilliga sjukvårdare

1917 bad översten Heineman, som var chef för Röda Korsets avdelning för Stockholms frivilliga manliga sjukvårdstrupper, att åtta män skulle få komma och titta på arbetet på den kirurgiska polikliniken på Ersta samt gå med på ronden på mansavdelningen och följa några operationer. Männen skulle komma dit två och två, sju gånger, och syftet var att sjukvårdarna skulle få en insyn i hur arbetet på ett sjukhus gick till.

| Fler

Kontakt

Ersta museum
Erstagatan 1M 
116 28 Stockholm 

@diakonimuseum

Öppettider
Tisdag, onsdag och torsdag 11.30-13.30 samt sista söndagen i månaden 12.00-14.00