Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta diakoni ger HENT uppdraget att bygga Ersta Nya sjukhus

Under förmiddagen går följande pressmeddelande ut: Ersta diakoni har beslutat att ge det nordiska byggföretaget HENT i uppdrag att bygga Ersta Nya Sjukhus.

– När många diskuterar problem i svensk sjukvård, så fortsätter vi att arbeta offensivt och långsiktigt, säger Jan-Åke Zetterström, chef för Ersta sjukhus. Vi är övertygade om att HENT kommer bygga precis det moderna sjukhus vi vill ha för att möta framtidens behov av kvalificerad vård.

– Ersta diakoni har sedan starten 1851 letat nya vägar att hjälpa människor som på olika sätt är i utsatta livssituationer. Ersta Nya Sjukhus ska stå klart 2021, och det svarar mot ett behov där Stockholms befolkning ökar och blir allt äldre, säger Stefan Nilsson, direktor för Ersta diakoni.

Ersta Nya sjukhus planeras och dimensioneras för att innehålla vård, diagnostik, mottagning och heldygnsvård som motsvarar dagens Ersta sjukhus – men med en kapacitetsökning på upp till 50 procent fler patienter än i dagsläget. Projektet genomförs som en utförandeentreprenad i samverkan. Det omfattar 23 000 kvadratmeter. Den nya byggnaden integreras med verksamhetens befintliga lokaler på Erstaområdet i centrala Stockholm.

Ersta diakoni är en ideell förening som grundades 1851 och är idag Sveriges största aktör inom idéburen vård och omsorg. Verksamheten drivs icke-vinstsyftande. Det ger en unik position och plattform att verka utifrån.

Ersta sjukhus är ett litet elektivt sjukhus som bedriver högkvalitativ och specialiserad sjukvård. Patientnära forskning är en viktig del av den dagliga verksamheten, här utbildas läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Utmärkande är en stark värdegrund som handlar om att se varje patient som en människa, inte som en sjukdom eller en diagnos, och att tidigt involvera och skapa delaktighet för bästa vårdresultat.

HENT är ett nordiskt byggföretag med norska anor. Fokus ligger på kommersiella lokaler, bostäder, hotell och offentliga projekt såsom skolor och sjukhus. Som byggare utför HENT traditionella entreprenader i alla storlekar och för alla kunder, men mer än hälften av omsättningen stammar från tidiga samarbetsformer och samverkansprojekt. HENT har en stark kunskapsmiljö runt projektutveckling och eftersträvar att bidra med entreprenörkompetens i projektens tidigaste möjliga skeden. Företagets sverigedivision etablerades 2015 och har projekt från Kiruna i norr till Malmö i söder. HENT ägs till 73 procent av investmentbolaget Ratos, resterande 27 procent ägs av de anställda.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni