Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

December

  • Ersta diakoni startar LSS och inleder unikt forskningssamarbete med Ersta Sköndal Bräcke högskola

    Våren 2020 öppnar Ersta diakoni två nya LSS boenden, ett på Erstaklippan i Stockholm och ett i Vallentuna. Det råder stor brist på platser inom LSS i många av Sveriges kommuner och bara i Stockholms stad fattas över 600 lägenheter. Samtidigt startar också Ersta diakoni och Ersta Sköndal Bräcke högskola ett gemensamt forskningsprojekt inom LSS. Syftet är att öka kunskapen om huruvida interventioner kan leda till att personer med intellektuell funktionsnedsättning på gruppbostad får större delaktighet och inflytande i sitt vardagsliv genom metoden Active support.

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni