Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ny ledamot i styrelsen för Ersta diakoni

Magnus Nilsson ny ledamot

Vid årsmötet på onsdagen den 15 maj valdes Magnus Nilsson till ny ledamot i Ersta diakonis styrelse. Han ersätter Anette Sand.

Magnus är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han är bland annat medgrundare av fintechföretaget iZettle AB och har haft ledande befattningar i utbildningsföretaget EF Education, samt varit medgrundare till riskkapitalbolagen Novestra AB och Nordic Wireless AB. 

Med din bakgrund som entreprenör inom tech och utbildning, samt din erfarenhet från  riskkapitalbranschen, kan du ge några exempel på erfarenheter därifrån som du kommer att ha nytta av i styrelsearbetet för Ersta diakoni? 

– Jag brukar alltid titta på två saker innan jag ägnar tid åt det som kanske många tror kommer först när man är entreprenör eller riskkapitalist – det finansiella. "Är kunderna nöjda?" och "Är de anställda nöjda?" är de två mest centrala frågorna man måste ställa. Om svaret är ja så kan man börja titta på hur väl man tar tillvara sina finansiella resurser, givet de mål man har med sin verksamhet.
– Jag hoppas att min erfarenhet att starta, driva och utveckla verksamheter skall komma till nytta. Jag är dock ödmjuk inför uppgiften och kommer att inrikta mig på att försöka lära mig så mycket som möjligt snarare än att ha en massa färdiga uppfattningar.

Vad ser du som den största utmaningen i ditt nya uppdrag?

– Förmodligen är det att förstå dynamiken när en så stor och mångfacetterad verksamhet som Ersta diakoni drivs i föreningsform. Hur förmår man fatta beslut som är väl förankrade och som likväl ibland måste fattas ganska snabbt för att möta de krav som idag ställs även på en idéburen verksamhet. Jag tänker på upphandlingar, konkurrensfrågor och liknande.

Vad ser du mest fram emot med det nya uppdraget?

– Under föreningsstämman där jag valdes in i styrelsen så lyssnade jag med stort intresse på bland annat ett inlägg om Ersta diakonis unika position i samhället och möjligheterna att synliggöra dessa Ersta diakonis unika värden. Verksamhetsområdet är nytt för mig. Jag har massor att lära och det är bland det bästa jag vet.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni