Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Augusti

 • Café Minnesvärt

  Café Minnesvärt är en mötesplats för alla som har eller berörs av Alzheimer eller annan kognitiv svikt. Genom att arrangera Café Minnesvärt önskar vi bryta social isolering och bidra till ökad kunskap för att göra livet lite lättare både för dig som har drabbats av kognitiv sjukdom och för dina anhöriga/närstående. Även du som i ditt arbete möter personer med Alzheimer eller annan kognitiv svikt är välkommen att ta del av våra föreläsningar.

 • Rapport från Kirurgveckan

  Under Kirurgveckan delade flera experter från Ersta sjukhus med sig av resultaten från den forskning de bedriver.

 • Ersta sjukhus på Kirurgveckan

  Nu pågår kirurgveckan i Norrköping. Ersta sjukhus finns på plats och deltar i flertalet föreläsningar och presentationer. Programpunkter under kirurgveckan där medarbetare från Ersta sjukhus medverkar:

 • QX skriver om Ersta Hopp

  QX skriver om Ersta Hopp, vår mottagning för kvinnor och män (cis och trans) och icke-binära personer över 18 år som har blivit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen.

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni