Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Café Minnesvärt 29 augusti

Café Minnesvärt är en mötesplats för alla som har eller berörs av Alzheimer eller annan kognitiv svikt. Genom att arrangera Café Minnesvärt önskar vi bryta social isolering och bidra till ökad kunskap för att göra livet lite lättare både för dig som har drabbats av kognitiv sjukdom och för dina anhöriga/närstående. Även du som i ditt arbete möter personer med Alzheimer eller annan kognitiv svikt är välkommen att ta del av våra föreläsningar.

Välkomna torsdag den 29 augusti

"Ett helhetsgrepp om hälsa - om arbetet med kognitiv hjärnsjukdom och anhörigstöd på Ersta diakoni"

 

Jemima Bentham, verksamhetschef och diakon i Ersta kyrka,
"Kyrkans arbete med andlig vård och existentiell hälsa för människor med kognitiv svikt."

Martin Andersson, måltidsansvarig dietist på Ersta socialt arbete,
"Hur vi jobbar med mat på Ersta diakoni och vad som är viktigt med måltiderna genom hela livet."
Martin svarar gärna på era frågor om mat och näring under presentationen så ta med er frågor ni funderat över.
Camilla Andersson utvecklingschef Ersta socialt arbete och Carina Parmenfälth Silviasyster, "Ersta diakonis arbete för personer med kognitiv sjukdom och anhöriga."

Plats: Erstagatan 1K , plan 3, Systervåningen Hiss finns
Tid: 18.00-20.00 
Vi bjuder på Kaffe/te och smörgås

Till Alzheimer café är du välkommen sista torsdagen i månaden kl. 18.00-20.00 med undantag för månaderna december, juni och juli. 

Kontakt: Silviasyster Carina Parmenfälth
Öppna mötesplatser Ersta Diakoni 
alzheimer@erstadiakoni.se, telefonnummer 08-714 64 05. 
I samarbete med Alzheimer Sverige.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni