Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

QX skriver om Ersta Hopp

QX skriver om Ersta Hopp, vår mottagning för kvinnor och män (cis och trans) och icke-binära personer över 18 år som har blivit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen.

Här kan du läsa artikeln.

Ersta Hopp finansieras helt av gåvomedel och är kostnadsfritt för den som söker hjälp. 
Vår insamlingskampanj går i sommar till Ersta Hopp. Här kan du se hur man kan stödja

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni