Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Rapport från Kirurgveckan

Under Kirurgveckan delade flera experter från Ersta sjukhus med sig av resultaten från den forskning de bedriver.

– Marit Tiefenthal och Peter Mattiesen höll i en uppskattad och välbesökt session om laparoskopisk kolorektalcancerkirurgi, berättar Anna Leifler, biträdande överläkare i kirurgi på Ersta sjukhus.

– Enes Efendic föreläste om POEM, vilket vi ju gör som enda sjukhus i Sverige, säger Anna Leifler.

Vissa akalasipatienter opereras med hjälp av den endoskopiska metoden POEM (peroral endoskopisk myotomi). Det innebär att kirurgen går ner via matstrupen med ett instrument i stället för att göra ett kirurgiskt snitt genom bukväggen.

På Kirurgveckan finns tre separata program, ett för kirurger, ett för sjuksköterskor och ett för administrativ personal. Det är viktigt och bra att alla personalkategorier som arbetar inom kirurgi har möjlighet att ta del av forskning och utveckling.

– I kongresshallen ordnas en stor utställning där man har möjlighet att i pauser mellan föreläsningar/sessioner träffa representanter för kirurgiska instrument, nya omläggningsmateriel etc.

– Kirurgveckan i Norrköping var välarrangerad och späckad med kunskap som deltagarna kan ta med sig in i verksamheten på Ersta sjukhus. Allt från studier som visar att det är bra att vänta några veckor efter strålbehandling för ändtarmscancer till operation till fakta om hur man på bästa sätt förebygger komplikationer efter kirurgi.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni