Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Första spadtaget för Ersta nya sjukhus

H.M. Drottning Silvia tog det symboliska första spadtaget för bygget av Ersta nya sjukhus.

Förberedelserna har pågått sedan 2011, men nu är vi officiellt igång med bygget av Ersta nya sjukhus. H.M. Drottning Silvia tog det symboliska första spadtaget med en gyllene spade. 

– Jag är jätteglad att vi nu kommer igång på allvar med Ersta diakonis enskilt största satsning sedan vi bildades 1851, och jag är stolt över att en idéburen aktör satsar drygt två miljarder på att bygga ett nytt sjukhus, säger Jan-Åke Zetterström, chef för Ersta sjukhus.

När sjukhuset står klart 2023 kommer vi årligen kunna erbjuda 100 000 patientbesök och 90 vårdplatser samt utföra 6 000 operationer. Det blir ett modernt sjukhus, skapat för långsiktig och hållbar hälso- och sjukvård, med en attraktiv miljö för både patienter och medarbetare.

Ett urval hur första spadtaget för Ersta nya sjukhus uppmärksammats i media:

Inslag i Svt/Stockholm

Artikel i lokaltidningen Mitt I

Foto första spadtaget: Martin Kull

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni