Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

13,5 miljoner kronor till den patientnära forskningen vid Ersta sjukhus

Familjen Erling-Perssons stiftelse har beviljat ett fortsatt stöd om 13,5 miljoner kronor, fördelat över tre år, till den patientnära forskningen vid Ersta sjukhus.

 - Den forskning som bedrivs vid Ersta sjukhus kommer snabbt patienter till nytta i den kliniska vardagen, det har från början varit en viktig faktor i stiftelsens val att stödja verksamheten. En nyligen genomförd extern utvärdering av forskningsaktiviteterna bekräftade också att forskningen håller hög internationell nivå. Beslutet att fortsatt stödja forskningen vid Ersta sjukhus kunde fattas med lätthet, säger Ylva Linderson, forskningssekreterare.

Den patientnära forskningen vid Ersta sjukhus behandlar studier inom områden såsom utvärdering av effektivaste behandlingsmetod för en viss diagnosgrupp, bakomliggande mekanismer till olika sjukdomar och hur man minskar risk för komplikationer/återfall efter olika behandlingar.

- Tack vare den höga standard på vården vi utför och det stora antal patienter som behandlas hos oss har vi en unik möjlighet att genomföra studier som syftar till att besvara viktiga kliniska frågeställningar. Vi är mycket glada för anslaget och den bekräftelse som det också ger på att den patientnära forskning som pågår på Ersta sjukhus står sig väl i ett internationellt perspektiv, säger Anders Thorell, överläkare och verksam vid Ersta sjukhus samt professor vid Karolinska Institutet.

Forskningen är beroende av finansiering genom externa anslagsgivare och det stora fortsättningsanslag som nu beviljats av Familjen Erling-Perssons stiftelse innebär att arbetet kan fortsätta med oförminskad styrka och kvalitet.

- Det här är mycket glädjande och viktigt för Ersta sjukhus. Det ger oss möjlighet att fortsätta bredda våra forskningsaktiviteter, säger Jan-Åke Zetterström chef Ersta sjukhus.

För mer information, kontakta: Helena Ruhmén, marknads- och kommunikationschef, 070-484 34 59, helena.ruhmen@erstadiakoni.se

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni