Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta sjukhus utvecklar den digifysiska vården i samarbete med Doctrin

Operation

Tillsammans med hälsoteknikbolaget Doctrin tar Ersta sjukhus nu ett helhetsgrepp om digitaliseringen av verksamheterna genom att införa och vidareutveckla deras digitala plattform.
Genom plattformen kommer Ersta sjukhus att kunna erbjuda patienterna en lättillgänglig digital ingång för olika ärenden.

I linje med Erstas värdegrund och personcentrerade arbetssätt är syftet med digitaliseringen i första hand att öka tillgängligheten. Dessutom att skapa en mer sammanhållen vårdkedja genom att förbättra integrationen mellan olika delar av specialistsjukvården samt mellan primär- och specialistsjukvård. 

- Vi tar nu ett helhetsgrepp kring digitaliseringen för att öka tillgängligheten för våra patienter och underlätta för våra medarbetare. Primärvården har under de senaste åren haft en rekord snabb utveckling inom digital vård. Som ett av de största specialistsjukhusen utanför storsjukhusen ser vi fram emot att tillsammans med Doctrin utveckla vårt digifysiska erbjudande, säger Jan-Åke Zetterström, chef Ersta sjukhus.

I en första fas kommer medicinkliniken implementera den digitala plattformen, för att sedan rulla ut lösningen i hela verksamheten under 2020 och 2021. 

- Doctrin delar vår vision kring vad som krävs för att skapa en mer sammanhållen och långsiktigt hållbar vård där människan står i centrum. Deras medicinska innehåll samt erfarenhet av att bedriva förändringsarbete genom digitalisering med förståelse för de särskilda krav som måste tas hänsyn till inom hälso- och sjukvården gjorde att vi valde dem som samarbetspartner, säger Jan-Åke Zetterström.

- Vi är så glada över att ingå i detta samarbete med Ersta sjukhus, som delar vår syn på hur digitalisering kan bidra till en bättre hälso- och sjukvård. Detta är ett viktigt steg på väg till en mer sammanhållen vård med patient i centrum, säger Anna-Karin Edstedt Bonamy, Chefläkare Doctrin.

Vid frågor kontakta Helena Ruhmén, kommunikations- och marknadschef Ersta diakoni

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni