Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta sjukhus uppdrag i Region Stockholms Katastrofplanering

Region Stockholm har med anledning av Covid-19 givit Ersta sjukhus utökade uppdrag. Dessa består i att ta emot akut- och imperativ kirurgi från akutsjukhusen, framförallt inom mag – tarmområdet, att utöka vår palliativa vårdavdelning att även lägga in geriatriska patienter och att genom vår ASIH och primärvård hjälpa till i hemsjukvården, vid äldreboenden och inne på akutsjukhusen.

Våra verksamheter kirurgi- och anestesi, medicin, röntgen och hospice förbereder sig för ett kraftigt ökat antal patienter, vilket bland annat kommer innebära att göra nödvändiga medicinska prioriteringar och säkerställa nödvändiga resurser. Ersta minskar successivt den planerade vården och genomgår just nu en omställning av verksamheter.

Vi befinner oss i ett exceptionellt läge som drabbar hårt, i synnerhet våra äldre och de med underliggande sjukdom. Ersta sjukhus och övriga verksamheter kommer att göra allt för att stötta i de påfrestningar som vården, och individen, står inför.

Jag vill redan nu rikta ett stort varmt tack till våra medarbetare.

Jan-Åke Zetterström, chef Ersta sjukhus

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni