Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Hallå där Anders Eriksson, programchef Ersta nya sjukhus

…som nu deltar arbetet med att bygga fältsjukhus på Stockholmsmässan.

I helgen stod det klart att Stockholmsmässan i Älvsjö ska omvandlas till ett fältsjukhus med intensivvårdsplatser. En av dem som deltar i arbetet på Regionens uppdrag är Anders Eriksson, programchef för ENS på Ersta.

Vad är din roll i arbetet?

- Regionen har en krisledningsgrupp som satt ihop en projektgrupp med klinisk bakgrund och erfarenhet från katastrofer och fältarbete, dvs personer från sjukvården, som tillsammans planerar själva vården. Min roll är att arbeta med dem, och tillsammans med ett team från Locum och Stockholmsmässan och kritiska leverantörer, snabbt översätta detta till byggbara handlingar.

Vad innebär det rent konkret?

- Det handlar om att sätta nivån för vad som är möjligt, dvs vilka behandlingar som ska kunna utföras och vilken utrustning som behövs. Vi behöver också ta hänsyn till viktiga logistikaspekter som flöden, överblick över lokalen och hur stora de olika enheterna bör vara. Vårt jobb blir att omsätta det till en  ritad planlösning, anpassad utifrån hallens förutsättningar, och hjälpa till att omformulera det till krav för varje disciplin som ska bygga/installera. Mest tidskritiskt är att förse mässan med medicinska gaser.

Vad kommer du bidra med i uppdraget?

- Som akutläkare och narkosläkare med erfarenhet från katastrofmedicin via Läkare utan gränser och projekteringen av Ersta nya sjukhus kan jag bidra ur flera perspektiv. Det som är avgörande för att vi ska lyckas i tid är att lägga rätt ambitionsnivå där man kan maximera resultatet med begränsade resurser. Jag kan snabbt förstå de kliniska behoven och samtidigt lyssna in byggproduktionens förutsättningar, för att fatta rätt beslut för helheten. Från tidigare katastrofuppdrag är jag van vid att information ändras och kan planera för att vi ska kunna hantera det. Vi vet inte vilken medicinteknisk utrustning man lyckas få tag på eller exakt hur många platser vi kommer behöva.

Vad innebär detta för Ersta och projektet?

- Att Ersta visar regionen att vi hjälper till är viktigt. Ersta gör det genom att vara tillgängliga för regionen och t ex ta emot akutkirurgi och kirurgi som inte kan vänta. Att låna ut mig till detta projekt visade sig också vara ett sätt och där tvekade inte Ersta heller. Att ställa upp på känns självklart. På ett sätt har vi tur att epidemin kommer just nu, eftersom många bygghandlingsfrågor i projektet är hanterade.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni

Fakta om uppdraget

Uppdraget leds av Region Stockholm i samarbete Försvarsmakten och är ett sätt att avlasta sjukhusen och vårda patienter med Covid-19. Målet är att till 20 mars öppna 70 intensivvårdsplatser och inom ytterligare en vecka nå 200 platser.

Läs mer hos Region Stockholm >>