Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Viktig information om förändringar avseende vård på Ersta sjukhus

Ersta sjukhus har fått ett utvidgat uppdrag att vara en del i Stockholms akutsjukvård under pågående coronapandemi. Detta innebär att vissa delar av vår ordinarie verksamhet kan behöva omprioriteras.

Om du är planerad för vård på Ersta sjukhus och vi bedömer att denna kan senareläggas med bibehållen medicinsk säkerhet, kommer du att bli kontaktad för information angående detta. 

Vi ber dig därför att svara på dolda telefonnummer då vi ringer från sådant. Vissa besök kommer även att styras om till telefon eller videokontakter.  

Tack för er förståelse.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni