Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Corona-situationen: Vi ger stöd till dig som anhörig

Genom att inte träffa våra äldre kan vi bidra till att skydda dem från att smittas av coronaviruset. Vi vet att detta är tufft i rollen som anhörig – därför erbjuder vi stöd och råd i att hantera situationen.

I dessa tider har livet blivit annorlunda för många av oss. Vi har inte samma möjligheter att träffa andra, våra nära och kära utan får försöka hålla kontakt via telefon eller andra medier.
Det kan kännas särskilt svårt om man har någon äldre närstående i behov av stöd och hjälp.

Du som behöver råd och stöd, i din situation som anhörig, kan ringa Erstas anhörigstödjare inom äldreomsorgen, Carina Parmenfälth,
tfn 08-714 64 05.

Varmt välkommen med ditt samtal.

Här kan du läsa mer om Erstas stöd till anhöriga >> | Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni