Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Isabel och Linus står vid frontlinjen

Ersta äldreomsorg har hittills varit relativt förskonande från covid-19 i verksamheterna. Vi har mött två medarbetare som vårdar de som är sjuka.

Isabel Högberg jobbar som undersköterska och vikarierande samordnare i en av verksamheterna inom Ersta hemtjänst som haft kunder med konstaterad smitta. Hon ingår i en mindre personalgrupp som fokuserar på att hjälpa dessa personer. En tid in i coronakrisen vittnar hon om att det går att hitta en vardag även i en allt annat än vardaglig situation.

-Egentligen är det inte så stor skillnad kring hur vi behandlar andra smittor bland våra hemtjänstkunder. Skillnaden här är ovissheten eftersom det är ett nytt virus. Vi vet inte så mycket om det och det kommer hela tiden ny information och riktlinjer att förhålla sig till, säger hon.

Isabel märker en oro kring smittan bland en del av sina kollegor. Själv tror hon sig ha haft covid-19 och känner sig inte orolig för egen del. För att stötta sina kollegor har hon valt att ingå i gruppen som tar hand om de smittade personerna.

-Jag känner mig trygg i dagens läge. I början var det ovant, men nu har jag har koll på skyddsutrustningen och rutinerna. Då känns det faktiskt inget speciellt att gå hem till en smittad person. 

Linus Wennerlund Nilsson är undersköterska på ett av Erstas vård- och omsorgsboenden där det förekommit fall av covid-19. Han delar Isabels känsla av att ha smittorisken under kontroll.

-De förutsättningarna vi har på min arbetsplats gör att jag kan utföra mitt arbete utan bekymmer. Jag ingår heller inte en riskgrupp, jag känner ingen fara för egen del att gå in till den smittade med min skyddsutrustning, säger Linus.

Det är mycket rutiner kring skyddsutrustningen och allt måste ske helt enligt rekommendationerna. När utrustningen väl är på upplever de att de kan utföra sina uppgifter som vanligt, även om både Isabel och Linus tycker att det är obekvämt.

-Det är varmt och svårare att andas i masken, man fastnar med skyddskläderna i dörrhandtagen och slår i visiret. Men jag börjar vänja mig, säger Isabel.

Linus tycker inte att boende han vårdat reagerat så starkt på personalens skyddsutrustning. Isabel har en annan erfarenhet bland de kunder hon kommer hem till.

-De förstår inte alltid varför vi plötsligt ser ut så här, som mångubbar. De kanske inte heller hör så bra när vi talar genom munskyddet. Men de vänjer sig de också, och ser inte längre riktigt lika förskräckta ut när jag dyker upp. Däremot är det svårt att förklara varför inte deras nära kommer och hälsar på längre, säger hon.

De yrkesgrupper som Linus och Isabel tillhör lyfts fram som hjältarna i frontlinjen, och de känner båda en stolthet över sina yrken och sina kollegor.

-Vi står längst fram i det aktuella, men det är inget konstigt i det. Jag känner tvärtom ett extra ansvar och plikt att göra det. Jag valde det här jobbet för att hjälpa andra och nu har jag verkligen möjlighet till det, säger Linus.
-------------------------------------------------------------------------------------

Isabels och Linus råd till andra inom äldreomsorgen som kan komma att vårda personer med covid-19:

>> Kommunicera och uppträd lugnt, de du möter kan vara oroliga och kanske inte alltid förstår varför du ser ut som du gör med visir och skyddskläder. 

>> Hitta dina sätt att skapa en trygg kontakt trots täckande skyddsutrustning.

>> Prata högt och tydligt med de du möter, de hör dig sämre genom munskyddet.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni