Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Maj

 • Sjuksköterskans dag

  I dag den 12 maj är det Sjuksköterskans dag. Världshälsoorganisationen har utsett 2020 till Sjuksköterskans år. Ann Bergquist, distriktssköterska vid Ersta vårdcentral, hoppas att yrket ska få ett uppsving.

 • Stefan Nilsson väljs till ny ordförande i Famna

  Stefan Nilsson, direktor på Ersta diakoni, har valts till ny ordförande i Famna, riksorganisationen för idéburen välfärd. Han efterträder Martin Ärnlöv, idag generalsekreterare för Svenska Röda Korset.

 • Coronatid och äldreomsorg – det finns ljus i mörkret

  Corona för med sig besöksförbud och stopp för gemensamma aktiviteter på landets äldreboenden. Men på Sarahemmet i Nacka finns ljuspunkter trots ett mörkt samhällsläge.

 • Patienter vid Ersta sjukhus Gastroenhet nöjda med digital specialistvård

  Den pilotstudie för digital specialistvård som Ersta sjukhus Gastroenhet startade i mars har nu utvärderats med mycket goda resultat för såväl patienter som vårdpersonal. Patienter mellan 19 och 83 år har hittills använt lösningen. Med anledning av pågående pandemi kommer Ersta sjukhus öka införandetakten av digital specialistvård för patienter med kroniska sjukdomar.

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni