Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Coronatid och äldreomsorg – det finns ljus i mörkret

Corona för med sig besöksförbud och stopp för gemensamma aktiviteter på landets äldreboenden. Men på Sarahemmet i Nacka finns ljuspunkter trots ett mörkt samhällsläge.

-Att inte få besöka sina närstående är tufft, men de anhöriga har varit fantastiska i den här unika situationen. Det säger Johanna Karlsson, verksamhetschef på Sarahemmet i Älta utanför Stockholm.

Hon berättar att anhöriga hör av sig och frågar hur de kan hjälpa till ”från utsidan”, andra kommer förbi och lämnar tårtor, choklad och blommor till sin närståendes avdelning för att muntra upp det dystra läget då det råder besöksstopp och många vardagsaktiviteter är satta på paus.
-Vi har ett gemensamt mål, att göra det här så bra vi kan tillsammans. På så sätt har våra relationer stärkts på ett enastående sätt, säger Johanna.

Hon och hennes medarbetare har upprättat schemalistor där de frågat de anhöriga på vilket sätt och när de vill ha kontakt med sina äldre inne på boendet. Sedan hjälper de efter bästa förmåga till så att kontakten kan bibehållas trots att man inte kan träffas på riktigt.
-En del vill komma och vinka genom fönstret och prata samtidigt och det kan vi hjälpa till med någon gång i veckan, däremellan kan man ringa, skypea eller facetajma, säger Johanna.

Medarbetarna märker att de boende tycker det är tråkigt utan besök, men ingen blivit direkt nedstämd, vilket var en farhåga. 
-I början märkte vi en oro, någon undrade ”var är min man, han har inte varit här på så länge. Är han död?”. När de kunde ”träffas” digitalt blev det lugnare, även om det upplevdes märkligt att maken plötsligt dök upp på en skärm i stället för i rummet.

På Sarahemmet, med sina 54 lägenheter och avdelningar för så väl demenssjuka som somatiskt sjuka, har man hittills varit förskonade från coronasmitta. Utmaningen är att fortsätta hålla smittan därifrån och att fortsätta att förbereda sig på utifall att den kommer in.  
-På så sätt är det ett vacuum just nu, där det enda vi kan göra är att ta en dag i taget och mitt i allt försöka skapa en så normal vardag vi kan.

Så mycket som möjligt sker utomhus. När vädret tillåtit har det både varit aktiviteter, korvgrillning och middag ute på gården eller terrasserna. Och framöver planeras för olika körbesök på gården.

Varje dag för med sig nya utmaningar som ställer krav på medarbetarna att vara lösningsorienterade. Johanna refererar till ett dagsfärskt exempel:
-När inte frisören kan komma hit, då inser vi att vi behöver köpa in hårrullar för att kunna lägga håret på dem som vill. Vi behöver tänka nytt hela tiden, vilket kan vara utmanande, men även roligt när vi tillsammans hittar nya lösningar.

Att de flesta gemensamma aktiviteter är inställda och att besök från anhöriga, fotvårdare och frisörer uteblir har lett till några oväntade, och utifrån det givna läget, positiva effekter, menar Johanna.
-Det skapar ett lugn, vi kan helt följa de äldres egna tempo. Vi hinner sitta ner med varandra på ett annat sätt, ha djupare samtal. I vanliga fall sker många aktiviteter gemensamt i vår stora sal, nu stannar vi på våra avdelningar. Det gör att sammanhållningen har blivit ännu bättre.

Bilderna högst upp: På alla Erstas vård- och omsorgsboenden gör medarbetarna vad man kan för att förgylla vardagen för de boende - både i coronatider och i normala tider.
Till vänster får korvgrillning i solen bryta av vardagslunken på Sarahemmet. Till höger ser vi en av de boende på Hannahemmet som njuter av en magisk solnedgång i sällskap med personalen.

Foto: Sofia Tegebäck och Marie Biaudet

sarahemmet

Sarahemmet färdigställdes under 2018 och ligger vackert beläget i Älta utanför Stockholm
Läs mer här >>

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni