Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Sjuksköterskans dag

I dag den 12 maj är det Sjuksköterskans dag. Världshälsoorganisationen har utsett 2020 till Sjuksköterskans år. Ann Bergquist, distriktssköterska vid Ersta vårdcentral, hoppas att yrket ska få ett uppsving.

Det är dessutom på dagen 200 år sedan Florence Nightingale föddes. Under våren har ansökningarna till sjuksköterskeutbildningen ökat med 34 procent, enligt Universitets- och högskolerådet.

Är sjuksköterskeyrket på väg att uppvärderas nu i samband med Coronakrisen?

– Jag tror att det kan få ett uppsving, det är lite hippt att jobba inom vården nu. Men även sett över tid har det förändrats mycket. Jag har jobbat som sjuksköterska i över 30 år, och dessförinnan fem år som undersköterska. På den tiden jag började sågs sjuksköterskan mer som en assistent till läkarna. Efterhand har det utvecklats, vi har fått mer och mer ansvar. 

– Kanske får yrket ett uppsving under några år, men sedan är det svårare att säga. Jag skulle önska att de bästa unga människorna söker sig till vårt yrke, att det inte blir ett andrahandsval utan ett förstahandsval.

Det tunga ansvaret märks inte minst nu under Coronakrisen. Som distriktssköterska gör Ann Bergquist hembesök hos multisjuka äldre, just de människor som är skörast.

– De som är listade hos Ersta vårdcentral i vårt distrikt gör vi i flera fall hembesök hos. Vi stöttar och försöker hjälpa dem till att få ett så bra liv som möjligt. En del har ingen annan. 

Innebär det att du även möter patienter med Covid-19?

– Ja, det händer. Ibland får vi göra bedömningen i hemmet, ibland ta in dem till infektionsnod och tillsammans med doktor göra bedömning på en extern mottagning. När vi jobbar patientnära så klär sig alla med skydd, handskar och förkläde. Självklart gör vi det även när vi träffar multisjuka och de allra sköraste i deras hem. Patientsäkerheten går först i alla lägen.

Hur firar du Sjuksköterskans dag?

– Jag visste inte om att den var i dag, men jag får väl äta något gott när jag kommer hem.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni