Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Patienter vid Ersta sjukhus Gastroenhet nöjda med digital specialistvård

Den pilotstudie för digital specialistvård som Ersta sjukhus Gastroenhet startade i mars har nu utvärderats med mycket goda resultat för såväl patienter som vårdpersonal. Patienter mellan 19 och 83 år har hittills använt lösningen. Med anledning av pågående pandemi kommer Ersta sjukhus öka införandetakten av digital specialistvård för patienter med kroniska sjukdomar.

På Ersta sjukhus Gastroenhet behandlas personer med inflammatorisk tarmsjukdom, leversjukdomar, malabsorption, celiaki och funktionella tarmrubbningar. Sedan den 31 mars i år kan patienterna ta kontakt med enheten digitalt. Det kan handla om både enklare ärenden som att få information om sin sjukdom, boka om en tid men också rådgivning av sjuksköterska, chatt med sin läkare eller ett videosamtal. 

Såväl patienter som vårdpersonal är mycket nöjda med lösningen, där några fördelar som nämns är att:

  • Patienter kan påbörja sitt ärende när som helst på dygnet.
  • Patienter ges möjlighet att själva beskriva sina symtom på ett strukturerat sätt.
  • Både patienter och vårdpersonal slipper ägna tid åt att försöka nå varandra via telefon. 
  • Vårdpersonal får en överblick över samtliga ärenden vilket gör det lätt att prioritera och fördela arbetet. 
  • Bättre informationsöverföring mellan olika yrkeskategorier.

Adam Carstens är chef på Ersta sjukhus Medicinklinik, där Gastroenheten ingår. Han är drivande i införandet av digital specialistvård på Ersta sjukhus. 

- Vi tror att vården kommer att utvecklas åt att vara en kombination av fysiska och digitala kontakter där de stora vinsterna är att underlätta för patienterna och frigöra tid för kvalificerad personal att arbeta med direkt patientarbete istället för administration. På så sätt kan vi hjälpa fler, säger Adam Carstens.

Erstas digitalisering ska öka tillgängligheten och erbjuda en mer sammanhållen vård genom att förbättra integrationen mellan olika delar av specialistsjukvården, och mellan primär- och specialistsjukvård.

Nu ska processer som idag görs manuellt automatiseras. Det handlar primärt om att själv kunna boka sina  besökstider och att förbereda besök genom att fylla i olika digitala formulär. I nästa steg att utveckla kopplingar till kvalitetsregister för en mer effektiv kvalitetsuppföljning. 

För frågor kontakta:
Helena Ruhmén, kommunikations- och marknadschef Ersta diakoni, 0708-916444

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni