Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Emma Stahre jobbade extra för att bekämpa covid-19

Emma Stahre, specialistsjuksköterska inom anestesi

Emma Stahre är specialistsjuksköterska inom anestesi. Hon har jobbat extra för att kunna bidra så mycket som möjligt i kampen mot covid-19. Hon tänker redan på framtiden, på det man kallar vårdskulden.

– Det kommer vara långa operationsköer och det blir en stor utmaning för sjukhusen. Det finns en ovisshet för att vi inte vet hur länge belastningen fortsätter på personalen, framför allt på storsjukhusen. Det är också svårt att veta hur länge IVA belastas. Ska patienterna få sina operationer? Den oron finns.

Några dagar efter att den här intervjun görs, varnar sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink för samma sak. Hon bedömer att vårdskulden kommer att kosta mellan 1,5 miljarder och 2 miljarder kronor. Det handlar om de som får avstå behandling för att patienter med covid-19 ska kunna vårdas. Starbrink varnar också för pressen på vårdpersonalen och hon är bekymrad inför den sommar som nu kommer.

Frågan till Emma Stahre blir därför vilka utmaningar hon har ställts inför under coronapandemin?

– Det har varit en stor förändring i och med att vi använder skyddsutrustning mer än vanligt. Vi har fått ställa om, vi har fått vara flexibla. Operationsverksamheten har ändrats.

Hurdå?

– Vi har tagit emot mer tarmcancerkirurgi från storsjukhusen. Det innebär att vi har opererat många fler patienter i denna kategori än vi gör i vanliga fall. Vi har också opererat patienter i behov av akuta och halvakuta operationer från andra sjukhus, mycket gallkirurgi. Samtidigt är det patientgrupper som vi är vana vid, så det har fungerat bra och vi har fått göra det vi är bra på.

Vad gör du för andra reflektioner utifrån det nuvarande läget?

– Jag är imponerad av både Ersta och andra större sjukhus. Jag upplever att det är en större teamkänsla än tidigare, både mellan sjukhusen och över professionsgränserna.

– Jag har fått gå in som timvikarie på SÖS. Vi hjälps åt.

Hur var det?

– Jag har arbetat på MIVA, medicinsk intensivvårdsavdelning. Där har jag hjälpt till vissa dagar. På SÖS var jag också imponerad av hur man tar personal från olika ställen och får teamen att fungera.

Hur har du hunnit med att jobba både på Ersta sjukhus och på Södersjukhuset?

– Jag har tagit kompledigt ett par dagar i veckan och jobbat extra. Så jag har varvat sexdagars- med femdagarsveckor.

Har inte det varit påfrestande?

– Det har varit en utmaning. Samtidigt har jag lärt mig nya saker, fått andra perspektiv. Jag har fått se en intensivvård som jag inte är van vid på det sättet. Som anestesisjuksköterska på operation är jag van att arbeta på ett annat sätt, med den anestesiologiska omvårdnaden. Det innebär bland annat att söva patienten, underhålla anestesin och när operationen är klar, få väcka patienten. Intensivvården av patienter med covid-19 är annorlunda, svårare att hålla ifrån sig.

När grät du senast?

– Det berör, det gör det. Jag har absolut fällt tårar, det som berör mest är kontakten med svårt sjuka patienter och deras närstående.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni