Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Ersta Hospice fick arbeta på helt nytt sätt

Överläkare Katarina Hellberg

Ersta Hospice har vårdat COVID-19-smittade patienter sedan i april, och det har påverkat avdelningen på många sätt. – Det har gjort att vi inte har kunnat arbeta som vi brukar i den palliativa vården, berättar överläkare Katarina Hellberg.

Men vi ska börja i en annan ände. Man hade kunnat tro att COVID-smittade patienter som kommer till ett hospice under en pandemi också kommer att tillbringa sina sista dagar där. Men så har det tacksamt nog inte varit.

– Det är en minoritet av dem som vårdats med COVID-19 hos oss som avlidit i sjukdomen. De flesta har tagit sig igenom sjukdomen och kunnat friskförklaras. En del har varit väldigt dåliga och krävt mycket vård, men de har repat sig. Några har knappt haft några symtom alls.

Ersta Hospice bedriver specialiserad palliativ slutenvård. De flesta patienterna har en cancerdiagnos, men även patienter som är i livets slut av andra anledningar som till exempel hjärtsvikt, lungsjukdomar och neurologiska sjukdomar vårdas på avdelningen. Man har nu fått ett utökat geriatriskt uppdrag för att kunna stötta övrig vård under Coronapandemin. Detta gör att man kan ta emot patienter som bedömts vara i behov av sjukhusvård men inte av IVA-vård. Patienterna kommer direkt från hemmet, via vårdcentralen, och från SÄBO.

– Vi vårdar framför allt cancerpatienter som är här för vård i livets slut. De flesta av våra COVID-patienter är just dessa: cancerpatienter i palliativt skede som dessutom fått en COVID-infektion. Vi vårdar även geriatriska patienter med COVID, och geriatriska patienter utan COVID.

Hur har ni gjort för att inte smittan ska spridas inne på avdelningen?

– Genom det man kallar kohortvård – man avdelar en del av avdelningen som endast vårdar COVID-patienter. Några sjuksköterskor och undersköterskor avdelas för att arbeta i kohorten under ett pass. De andra vårdar patienterna som inte är smittade. Vi har så klart också anpassat oss och vården utifrån sjukhusets och Folkhälsomyndighetens riktlinjer vad gäller till exempel skyddsutrustning, provtagning och friskförklaring av COVID-patienter.

Kan du ge exempel på hur det dagliga arbetet har förändras?

– Det har förändrats fundamentalt i och med COVID-19. Vi har normalt sett mycket gemensamma aktiviteter för patienterna, till exempel skapandeverkstad där patienterna kan måla och vara kreativa med varandra, anhöriga och personalen. Vi har regelbundna besök av sjukhusclownerna, en vårdhund och olika musiker som ger konserter på avdelningen. Nu har vi besöksförbud och kan bara tillåta anhöriga på avdelningen i undantagsfall. Patienterna måste också vistas mer på sina respektive rum, de gemensamma ytorna kan vi inte nyttja som vi brukar på grund av risken för smittspridning.

Har du hunnit fundera över hur det har påverkat dig personligen?

– Det är en konstig situation att så abrupt ställas inför en pandemi av en sjukdom som vi inte tidigare känt till. Vi lär oss hela tiden mer om symtom och lindring. En patient kanske knappt har några symtom alls, medan någon annan får allvarliga symtom och går bort ganska hastigt. Det är en annorlunda situation att inte veta vad som väntar – och hantera det.

– Det är inte lätt att samtala om livet och döden med visir och munskydd. Det blir också en annan typ av arbete eftersom vi inte har samma kontakt med de närstående som vi brukar.

Har anhöriga kunnat vara där under den sista tiden?

– Vi har gjort undantag från besöksförbudet i livets slut. I något fall har vi kunnat se att det här nog är de sista dagarna i vaket tillstånd för patienten, och då har vi också gjort undantag för de anhöriga. Närstående är en stor del av vården av den palliativa patienten. Normalt tillbringar de mycket tid här, de kommer förbi efter jobbet eller sover över. Så kan vi tyvärr inte göra nu. I stället pratar vi mycket i telefon med de anhöriga, eller har videosamtal med anhörig och patient.

Är det något annat som har slagit dig under den här tiden?

– Alla anställda har verkligen ställt upp. De har varit innovativa och lösningsorienterade för att våra patienter ska få en så bra tid som möjligt här hos oss. Vi har lånat undersköterskor och sjuksköterskor från Lilla Erstagården, kirurgen och medicin, från avdelningar och mottagningar. De har stöttat oss på ett fantastiskt sätt.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni