Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

”Fördel att jobba på ett mindre sjukhus”

Monica Johansson undersköterska forskningsanheten

Monica Johansson är undersköterska på Ersta sjukhus forskningsenhet. Med sina 33 års erfarenhet är hon väl lämpad att ge lite perspektiv på den nuvarande situationen.

– Det har varit ett bättre samarbete än kanske någonsin tidigare. Personalen har varit beredd att gå över olika gränser för att hjälpa till, berättar hon.

För Monica Johanssons egen del innebar coronapandemin förändringar i arbetsuppgifterna. Många av de patienter som deltar i olika forskningsprojekt tillhör riskgrupperna, eller har känt av sjukdomssymptom, och har därför inte kunnat ta sig till sjukhuset.

– Just nu jobbar jag tre dagar på operationsavdelningen och två dagar på forskningsenheten. De två dagarna på forskningsenheten går rätt mycket åt till att hålla exempelvis kvalitetsregistren intakta. Men jag jobbar också på med BEST-studien. (BEST är ett forskningsprojekt där man jämför Gastric bypass och Sleeve gastrektomins effekter, för att bättre kunna individanpassa Obesitas-behandling.)

Även hennes två kollegor på forskningsenheten har lånats ut till andra avdelningar. För Monica Johansson har det sammantaget varit en positiv erfarenhet att få jobba på operation.

– Jag har jobbat på Ersta sjukhus i 33 år, men det här lär mig nya saker. Det är en fördel med att jobba på ett mindre sjukhus, för alla känner varandra och det gör det lättare att byta avdelning.

Vad gör du för övriga reflektioner om nuläget?

– På jobbet tycker jag väl att vi jobbar på nästan som vanligt. Det kommer in färre patienter i vissa diagnosgrupper, däremot kommer det fler cancerpatienter från andra sjukhus.

– Utanför jobbet märker man att folk rör sig ute mer och mer. Ibland tänker jag att det nästan är som före coronan. De flesta försöker nog hålla avstånd, men jag tror att folk som tidigare har jobbat hemifrån har tröttnat. Det kan göra mig lite fundersam.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni