Translate this page

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Close

Ersta diakoni är en ideell förening som bedriver sjukvård, socialt arbete, utbildning och forskning professionellt och icke-vinstsyftande. Verksamheten vilar på en kristen grund och vi hjälper människor i utsatta livssituationer.

Intervju med Lilla Erstagårdens nya vårdchef

Den röda tråden i Beat Axås mångsidiga arbetsliv har varit utsatta människor. Det har hon användning för i sin tjänst som ny vårdchef för Ersta diakonis barnhospice Lilla Erstagården.

– I tretton år har jag jobbat i ledande ställning med ganska brokiga verksamhetsinriktningar inom offentlig sektor. Det har varit inom Kriminalvården där hemlöshet, våld och beroende var stora delar av klienternas liv, med de sociala frågorna för patienter både i akutsjukvård och med kroniska sjukdomar på Karolinska, med att utveckla den psykiatriska vården i SLSO, Region Stockholm. Det har varit olika sätt att hjälpa och förbättra för människor i utsatthet som har varit kärnuppdraget.

I grunden är Beat Axå socionom, men ganska tidigt efter sin examen gick hon in i ledande roller och vidareutbildade sig inom ledarskap. Tjänsten på Lilla Erstagården väckte hennes intresse.

– Dels tyckte jag Ersta diakoni är så tydliga med sin vision ”Se människan” och målsättningen att erbjuda Sveriges bästa vård och omsorg, dels hade jag haft kontakt med bland annat Ersta Vändpunkten redan på Kriminalvården och fått ett gott intryck av verksamheten.

– Här är det en ny målgrupp för mig. Den barnpalliativa vården är svår att inte beröras av. Om jag kan göra så att något blir ännu bättre på Lilla Erstagården så vill jag göra det.

Även om de som kommer till Lilla Erstagården gör det på grund av en oerhört smärtsam anledning, så måste man utvärdera hur de uppfattar den vård och omsorg som erbjuds dem. I en ny kundnöjdhetsmätning ställdes bland annat frågan om man skulle rekommendera Lilla Erstagården till någon annan i samma situation. Skalan gick från 1 till 10.

92 procent av de svarande gav 10 i betyg, de kvarvarande klickade på 8:an. 100 procent svarade också att de känner förtroende för oss.

– Det är ett fantastiskt resultat och jag är otroligt stolt över verksamheten och de professionella medarbetare som arbetar här. Jag säger det utan att skryta, för undersökningen gäller inte för den korta tid som jag har varit här, så jag tar inte åt mig äran. Men tänk att verksamheten är så bra, och tänk att vi uppfattas precis så som vi vill uppfattas, säger Beat Axå.

Hur vill du utveckla Lilla Erstagården framöver?

– Jag har delvis fått jobbet på grund av min erfarenhet av förändringsledning. Lilla Erstagården är bra redan i dag, men jag hoppas att vi ska kunna finnas där för fler. Vi kanske inte är så kända eller så känns steget till vård på barnhospice för långt. Där vill jag att vi ska komma in tidigare så att alla de fina inslag vi har i vården kan komma barn och deras familjer till del i större omfattning och att vi känns som ett tryggt alternativ när det värsta ska hända.

– En annan del är att vården ska vara jämlik. Vi behöver därför i ännu högre grad få våra olika samarbetsparter inom sjukvården att introducera oss tidigt. Vi ska vara ”möjliga” och lätta att samarbeta med så att alla i vår målgrupp har samma möjligheter att komma till oss.

– Vår roll som barnpalliativt kunskapscenter kan också utvecklas för att bättre kunna stötta kollegor ute i landet.

| Fler

Kontakt

Ersta diakoni
Box 4619
116 91 Stockholm

Telefon 08-714 61 00
@ Ersta diakoni